Al Hayat Hastanesi - Sosyal Refah Derngi
Al Hayat Hastanesi

Al Hayat Hastanesi

Facebook Share

Hastanelerin toplulukların dengesi ve dayanıklılıkları için sahip oldukları büyük önem ve rol nedeniyle. Sosyal Refah Derneği, Suriye içinde birkaç hastane kurulmasına katkıda bulunmuştur. Bu hastanelerden biri, Kadın Hastalıkları ve Doğum hizmetleri sunan "Al Hayat Hastanesi" dir.

Hastane, Idleb'in güney kırsalında bulunan "Saraqeb" şehrinde bulunuyor. Çevredeki köylerde toplam nüfusu 160 bin kişidir ve 32 köy bu nüfusun tekabül ederken şehir nüfusu yaklaşık 72 bin olduğunu. Hastane hepsine hizmet veriyor.

Hastane yararlanıcıları ayda yaklaşık 6000 kişidir. 52'den fazla sağlık hizmeti sağlıyor.

Hastane ana bölümleri: Çocuk Kliniği, kadın ve doğum Kliniği, Yenidoğan bakımı, hasta yatışı (Kadın Hastalıkları ve Pediatri için), Ameliyathaneler, Normal Doğum Odası, Küçük İşlemler ve Pansuman Bölümü, Laboratuvar ve ücretsiz Eczane.

Hastanede  sağlanan hizmetler, ikincil sağlık hizmetleriyle ilgili en önemli ve temel sağlık hizmetlerinden biri olarak kabul edilir ve kriz sırasındaki uluslararası sağlık standartlarına göredir. Hizmetler şunları içerir:

• Temel üreme sağlığı hizmetleri,  hamile ve doğum öncesi ve sonras bakım.

• Acil obstetrik bakım hizmetleri.

• Çocuklar ve yenidoğanlarda sağlık bakımı.

• Beslenme ve yetersiz beslenme vakalarının yönetimi.

• Kronik hastalıkların izlenmesi ve takibi.

Enfeksiyöz hastalık yönetimi ve takibi.

• Psikososyal destek hizmetleri.

• Sağlık eğitimi ve bilinçlendirme.

• Yönlendirme hizmetleri.

• Hemşirelik Hizmetleri.

• İlaç dağıtımı.

SRD, hep "El Hayat" hastanesinde ücretsiz hizmetlerimizle  tüm çabalarımızla  ile çalışıyoruz. Amacımız Suriye içinde acı çeken insanlarımızı acılarını azaltmak ve onlar için sağlık güvenliği sağlamaktır.

SRD © 2017 Tüm Hakları Saklıdır